Säkerhetsinformation om Användning av Lustgas 

Reading time 4 minutes
FastGas

Säkerhetsinformation om Användning av Lustgas

När du tänker på att använda lustgas, oavsett om det är inom livsmedelsindustrin, medicinen eller för rekreation, är den första tanken som dyker upp: är det säkert? Du har inte fel om du oroar dig. Du har tvärtom rätt att veta vad som är bäst innan du manipulerar lustgas.

Den här guiden pekar på fem spännande fakta om lustgasens säkerhet som du kommer att uppskatta. 

#1 Lustgas är inte brandfarligt vid rumstemperatur

Dikväveoxid eller N2O är en färglös gas med en något söt smak och lukt. Kemiskt sett är det en stabil gas som kan transporteras i flytande tillstånd vid låg temperatur. Du kan köpa den på marknaden som N2O-patroner eller N2O-cylindrar.

Man skulle då tro att det är lättantändligt eftersom det är en gas; det är den enklaste lösningen. Men N2O är inte lättantändligt. Dikväveoxid reagerar inte med andra grundämnen eller föreningar. Den kan dock påskynda förbränningen av brännbart material i en brand.

Värt att nämna är att den är löslig i vatten. Dess ångor är tyngre än luft.

#2 Dikväveoxid bör inte missbrukas

Vi kan inte täcka solen med ett finger; människor missbrukar N2O.

Tyvärr lockar dess lugnande egenskaper många unga entusiaster som försöker inhalera den för att få en känsla av välbefinnande och suverän eufori. Ibland till och med bedövning av kroppen.

Vad kan orsaka missbruk av N2O? Det beror på! Du kommer inte att känna igen någon kritisk andra effekt om det görs ansvarsfullt och i små doser då och då. Om du gör det på ett olämpligt sätt och i betydande mängder under en längre period kan du uppleva milda hallucinationer, hypoxi på grund av bristande syretillförsel till lungorna och till och med brist på vitamin B12. För att inte tala om att du kan orsaka skador på ditt nervsystem, vilket i sin tur orsakar domningar, stickningar eller svaghet i händer och ben.

#3 Använd endast N2O av livsmedelskvalitet för att göra vispgrädde

Den kulinariska världen är kanske den sektor där man använder N2O mest och vispad grädde den mest allmänna tillämpningen. Trots detta slutar inte magin med vispad grädde. N2O gör det möjligt för många kockar, bagare och bartenders att skapa inte bara utsökt grädde utan också en rad olika skum, såser, infusioner och kreativa cocktailtoppings.

Därför kan man tänka sig att N2O för medicinskt bruk inte kan vara exakt rätt för mänsklig konsumtion, och det är det inte.

N2O inom livsmedelsindustrin erkänns som lustgas av livsmedelskvalitet.

Klicka här för att upptäcka 4 användningsområden för lustgas som är värda att beakta.

#4 Förvaring av lustgas på en sval plats

Tidigare har vi sagt att N2O inte är lättantändligt, och vi håller vårt ord. Nästa uppdatering gäller det utrymme där du behöver förvara lustgas. Så om du brukar köpa lustgas i bulk och lagra den någonstans, se till att området är välventilerat och tillräckligt svalt för att hålla gastemperaturen intakt. Den kritiska punkten för N2O är 97,5°F (cirka 36 grader) och 1 051 PSI. Superkritiska vätskor är komprimerbara på samma sätt som gaser. Den kan detonera vid temperaturer över 650 °C (1202 °F).

#5 Förstå lustgasens systemprestanda för bättre tillämpbarhet

Att använda en N2O-flaska/cylinder är mer än att bara öppna den med ett munstycke eller en tryckregulator. Det är viktigt att ta hänsyn till specifika riktlinjer, främst sammansättning eller vad som ändrar dess sammansättning.

Kemiskt sett består N2O av två molekyler kväve och en molekyl syre. Under 36 grader (97,5°F) existerar trycksatt lustgas som både flytande och gasform i balans. När flaskan töms ut kommer en liten mängd av den flytande fasen att förångas och den resulterande gasfasen kommer att uppta den fria volymen. Trycket beror helt och hållet på temperaturen.

Låt oss komma ihåg att förångning är den primära process genom vilken ett ämne övergår från flytande tillstånd till gasformigt tillstånd.

Följaktligen kommer trycket att förbli konstant så länge som temperaturen är konstant.

Vårt råd är att alltid kontrollera etiketten på de flaskor du köper. Det finns strikta regler som tillverkarna av N2O-flaskor måste följa för att leverera trycksatt N2O.

Fast Gas följer alla europeiska förordningar för ADR-varor.

Varukorg (0)

Inga produkter i varukorgen.